Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
W imię wolności i pokoju - deklaracja solidarności, przyjaźni, pomocy dla partnerów z Ukrainy

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
20 sierpnia przedstawiciele miast partnerskich podpisali w Bolesławcu „Deklarację solidarności”, w której opowiadają się za pełnym poparciem dla narodu ukraińskiego, który broni swojego kraju, zgodnie z ideą poszanowania prawa międzynarodowego, wolności oraz wartości demokratycznych.
W imię wolności i pokoju - deklaracja solidarności, przyjaźni, pomocy dla partnerów z Ukrainy

Stanowczo potępiają nieprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie, która kłóci się z wszelkimi umowami i normami międzynarodowymi oraz podważa Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Sygnatariusze szczególne słowa wsparcia kierują do mieszkańców Zbaraża, miasta partnerskiego Bolesławca. Mieszkanki i mieszkańcy Zbaraża, obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości takie jak niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo i demokracja. Idea współpracy miast partnerskich oparta jest właśnie na tych wartościach.

Sygnatariusze z sześciu miast zapewniają, że miasta te będą dla nich bezpiecznym schronieniem w tym niezwykle trudnym czasie. Deklaracja zawiera również podziękowanie dla mieszkańców miast - sygnatariuszy za wsparcie dla partnerów z Ukrainy, okazane od pierwszych dni wojny oraz apel o dalsze wspólne kontynuowanie pomocy również po zakończeniu działań wojennych, w tym wsparcie Ukrainy w dążeniu do umacniania demokracji, a także do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Sygnatariuszami są przedstawiciele samorządów miast partnerskich z Bolesławca (Polska), Nogent-sur-Marne (Francja), Siegburga (Niemcy), Pirny (Niemcy), Vallecorsy (Włochy), Acuto (Włochy).

20 sierpnia 2022 r. „Deklarację solidarności”, w asyście mera Zbaraża Romana Polikrowskiego, podpisali: Piotr Roman - prezydent Bolesławca, Bernard Rasquin – zastępca mera Nogent-sur-Marne, Stefan Rosemann – burmistrz Siegburga, Klaus Peter Hanke – burmistrz Pirny, Massimo Ferracci – radny Rady Gminy Vallecorsa, Matteo Franceschetti – radny Rady Gminy Acuto.

Pełny tekst „Deklaracji solidarności”:

Preambuła

Samorządy, miasta partnerskie, sygnatariusze niniejszej Deklaracji –

zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;

zważywszy na Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjęty 16 grudnia 1966 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ;

zważywszy na Europejską Kartę Samorządu Lokalnego (European Charter of Local Self-government) przyjętą 15 października 1985 r. w Strasburgu przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy przy Radzie Europy;

zważywszy na Uchwałę Nr XXVI/279/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i Miastem Zbaraż w Ukrainie;

zważywszy, że owe dokumenty zmierzają do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw, zapewnienia społeczności międzynarodowej bezpieczeństwa i egzystencji w pokoju, osiągnięcia większej jedności jej członków, a gwarancją osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności, jak i prawa do samostanowienia swego narodu;

żywiąc swoją głęboką wiarę w podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, a z drugiej - na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują;

uznając solidarność, która łączy członków społeczności narodów cywilizowanych;

pomni tragicznych doświadczeń dwóch wojen światowych XX wieku, a także inwazji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.;

zdeterminowani niezłomną wolą współdziałać w dążeniu do utrzymania pokoju powszechnego;

uznając, iż wspólnoty lokalne stanowią jedną z zasadniczych podwalin każdego ustroju demokratycznego państwa, a także fakt, iż współdziałanie na szczeblu samorządowym stanowi wkład w budowanie Europy wspartej na zasadach demokracji i solidarności między narodami,

postanowiły, co następuje:

Deklaracja solidarności

Deklarujemy pełne poparcie dla narodu ukraińskiego, który broni swojego kraju, zgodnie z ideą poszanowania prawa międzynarodowego, wolności oraz wartości demokratycznych.

Stanowczo potępiamy nieprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie, która kłóci się z wszelkimi umowami i normami międzynarodowymi oraz podważa Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Ubolewamy nad śmiercią wielu cywilów spowodowaną przez tę napaść i działania wojenne oraz wyrażamy głębokie obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców Ukrainy.

Szczególne słowa wsparcia kierujemy do mieszkańców Zbaraża, miasta partnerskiego Bolesławca. Mieszkanki i mieszkańcy Zbaraża, obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości takie jak niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo i demokracja. Idea współpracy miast partnerskich oparta jest właśnie na tych wartościach.

Zapewniamy, że nasze miasta będą dla nich bezpiecznym schronieniem w tym niezwykle trudnym czasie. Dziękujemy mieszkańcom naszych miast za wsparcie dla naszych partnerów z Ukrainy, okazane od pierwszych dni wojny. Apelujemy o dalsze wspólne kontynuowanie pomocy również po zakończeniu działań wojennych. Wspierajmy Ukrainę w dążeniu do umacniania demokracji, a także do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Wyrażamy nadzieję, że nadejdzie czas, kiedy wspólnie będziemy mogli realizować wiele projektów dotyczących współpracy pomiędzy społecznościami naszych miast.

Wierzymy, że przyszłość wszystkich Europejczyków może opierać się tylko na demokracji i rządach prawa jako filarach pokoju i dobrobytu.

Przekazujemy naszym przyjaciołom i partnerom z Ukrainy słowa solidarności i przyjaźni oraz deklarację daleko idącej pomocy.

W imię wolności i pokoju!


umo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 28 lutego 2024
Imieniny
Ludomira, Makarego, Wiliany

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl